Λεπτομέρειες

Σκάφος 13,1μ μήκος, με σχεδιασμό που παραπέμπει σε κατοικία για τη μέγιστη άνεση εν πλω. Διαθέτει 4+2 καμπίνες και 4 τουαλέτες. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 12 επιβάτες.

Επισκέπτες: 12 Καμπίνες: 6 Δοκός: 7,12 m Length: 13,10 m
Κινητήρας: Yanmar Ισχύς: 2x4o HP Κουκέτες: 10 WC: 4
Catering:  Ναι Νερό: 800 lt Καύσιμα: 800 lt
INVENTORY OF THE YACHT
INVENTAIRE DU BATEAU
BOOTSINVENTAR
INVENTARIO DELLA BARCA
Όλα τα σκάφη μας έχουν τον παρακάτω εξοπλισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες
και ανάλογα με τον αριθμό των επιβατών. Οτιδήποτε extra παρέχεται κατόπιν συνεννόησης.
All the yachts have the following equipment according the law and the number of the passengers.
For anything extra, we can provide it after discussion.
DECK AND COCKPIT PONT ET COCKPIT DECK UND COCKPIT ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ
1 Anchor 1 Ancre 1 Anker 1 Άγκυρα
1 Galvanised chain 1 Chaîne Galvanisée 1 Galvanisierte Kette 1 Γαλβανισμένη αλυσίδα
1 Windlass 1 Gunindeau 1 Ankerwinsch 1 Εργάτης άγκυρας
1 Windlass handle 1 Levier de guindeau 1 Hebel fir Ankerwinsch 1 Μανέλα εργάτη
Fenders Pare-battages Fender Μπαλόνια
Fenders  stern Battages de poupe Fender Steuerboard Μπαλόνια  πρύμνης
2 Horseshoe lifebuoys 2 Bouées type fer à cheval 2 Rettungsringe 2 Σωσίβια (πέταλα)
1 Floating light 1 Feu à retournement 1 Automatische Lampe 1 Ανατρεπόμενη λυχνία
1 Gangway 1 Passerelle 1 Gangway 1 Πασαρέλα
1 Door panel and key I Panneau de porte + clefs 1 Türpaneele + Schlüessel 1 Πόρτα εισόδου & κλειδιά
1 Dinghy 1 Dinghy 1 Beiboot 1 Βοηθητικό βαρκάκι
1 Pump for dinghy 1 Pompe de dinghy 1 Pumpe für Beiboot 1 Τρόμπα για το βαρκάκι
2 Oars for dinghy 2 Avirons de dinghy 2 Paddel für Beiboot 2 κουπιά για το βαρκάκι
1 Liferaft 1 Canot de survie 1 Rettungsinsel 1 Σωστική σχεδία
1 Spare anchor 1 Ancre de réserve 1 Zweiter Anker 1 Δεύτερη άγκυρα
1 Emergency helm 1 Barre de secours I Notpinne 1 Εφεδρικό τιμόνι
1 Hand bilge pump lever 1 Levier de pompe de cale 1 Hebel fiir Bilgepumpe 1 Χειροκίνητη αντλία
1 Water hose 1 Manche à eau 1 Wasserschlauch 1 Μάνικα νερού
2 Plastic buckets 2 Sceaux plastique 2 Plastikeimer 2 Πλαστικοί κουβάδες
1 Boat – hook 1 Gaffe 1 Bootshaken 1 Γάντζος
1 Deck brush 1 Brosse de pont 1 Deckschrubber 1 Βούρτσα καταστρώματος
1 Jerrycan for water 1 Jerrycan eau 1 Wasserkanister 1 Δοχείο νερού
1 Jerrycan for fuel 1 Jerrycan fuel 1 Dieselkanister 1 Δοχείο πετρελαίου
1 Jerrycan for engine oil 1 Bidon huile moteur 1 Motorolkanister 1 Δοχείου λαδιού
1 Fuel funnel 1 Entonnoir à fuel 1 Dieseltrichter 1 Χωνί πετρελαίου
1 Hand bailer 1 Ecope à main 1 Handschapfer 1 Φαράσι νερού
2 Gas bottles 2 Bouteilles de gaz 2 Gasflaschen 2 Φιάλες γκαζιού
2 Warps of 50 mt. 2 Amarres de 50 m. 2 Leinen 50 mt. 2 σχοινιά 50 μ
2 Warps of 20 mt. 2 Amarres de 20 m. 2 Leinen 20 mt. 2 σχοινιά 20 μ
2 Warps of 10 mt. 2 Amarres de 10 m. 2 Leinen 10 mt. 2 σχοινιά 10 μ
 Flippers/masκ/snorkel set  Set palmes/masque/tuba  Paar Schwimmflossen/ Βατραχοπέδιλα/μάσκα
Tauchermaske/Schnorkel Αναπνευστήρας
 Cockpit cushions Coussins de Cockpit  Cockpit Kissen Μαξιλάρια Cockpit
1 Swimming lader 1 Echelle de bain 1 Badeleiter 1 Σκάλα μπάνιου
1 OUTBOARD 1 HORS-BORD 1 AUSSENBORDER 1 Εξωλέμβια
1 220 V Cable 1 Cable 22O V 1 220 V stromkabel 1 καλώδιο 220 V
1 Αdapter 220v 1 Αdapter 220v 1 220 V Adapter 1 Αντάπτορας  220 v
SECURITY GEAR EQUIPEMENT DE SECURITE SICHERHEITSAUSRÜSTUNG ΣΩΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Life jackets (adults) Gilets de sauvetage (adultes) Schwimmwesten (Envachsene) Σωσίβια ενηλίκων
Life jackets (child) Gilets de sauvetage (enfants) Schwimmwesten (Kinder) Σωσίβια παιδικά
Safety Harnesses Harnais de securité Life- belts Ζώνες ασφαλείας
Fire extinguishers Extincteurs  Feuerlöscher Πυροσβεστήρες
1 Distress flares box 1 Boite de fusée de détresse 1 Notraketen 1 βαλίτσα με βεγγαλικά