ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΧΡΗΣΗΣ 2021 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2021 scaled - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΧΡΗΣΗΣ 20201 1 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ20201 1 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

12E132 1 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ12E1 1 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ